IABSE Congress

21-23 September 2022, Nanjing

Supporting Committee

Chair:


 • Zhenxiong Jiang, Jiangsu Provincial Transportation Engineering Construction Bureau


Secretary:


 • Zhigang Yang, Bridge Magazine

 

Members:


 • Yao Hu, Longtan Yangtze River Bridge Project 
 • Jian Huang, Jiangsu Provincial Transportation Engineering Construction Bureau 
 • Xia Li, Southeast University 
 • Jianzhong Li, State Key Laboratory of Disaster Reduction in Civil Engineering 
 • Zhen Li, Chang-Tai Bridge Project 
 • Hongtao Li, Zhang-Jing-Gao Bridge Project 
 • Rucheng Xiao, Tongji University 
 • Jingquan Wang, Southeast University 
 • Jun Wang, Jingjiang tunnel Project & Haitai tunnel Project 
 • Guoxing Xia, Jiangsu Provincial Transportation Engineering Construction Bureau 
 • Yang Zhao, Office of Yangtze River Crossing Projects 
 • Chang Zhou, Jiangsu Provincial Transportation Engineering Construction Bureau

 

Venue:


The Congress will beheld at the Nanjing International Youth Cultural Center