IABSE Congress

21-23 September 2022, Nanjing

Organizing Committee

Co-Chairs:


 • Limin Sun, Tongji University 
 • Gang Wu, Southeast University

 

Secretary: 


 • Ye Xia, Tongji University
 • Wenming Zhang, Southeast University

 

Members:


Tongji University 

 • Lin Chen 
 • Hongwei Huang
 • Xu Jiang
 • Jianzhong Li
 • Chao Liu 
 • Xuzhao Lu 
 • Tianbo Peng
 • Xin Ruan
 • Mingming Song 
 • Qingtian Su
 • Bin Sun 
 • Yongxin Yang 
 • Ying Zhou

 

 

Southeast University 

 • Chunsheng Cai
 • Wen Deng
 • Qiao Huang
 • Zhen Huang
 • Zhao Liu
 • Wen Xiong
 • Jian Zhang

Jiangsu Provincial Transportation Engineering Construction Bureau 

 • Yudong Yang

Bridge Magazine

 • Yekai Chen    
 • Crystal Wang
 • Jack Zhao
 • Hailong Guo
 • Zhigang Yang 
 • Ling Liao
 • Shuxia Yu

Chinese Group of IABSE 

 • Congzhen Xiao
 • Junli Zhao
 • Kefei Li
 • Gongyi Xu
 • Shidong Luo