IABSE Congress

21-23 September 2022, Nanjing

Contact us

Phone: 18601025686
Email: iabse2022nanjing@tongji.edu.cn
Address: Room 360, Building 2, No. 10 baiquan Street, Yanqing Economic Development Zone, Yanqing District, Beijing

Beijing Hechengtongzhi Cultural Communication Co., Ltd.(Bridge magazine)